Formand:

Gitte Christophersen

Næstformand:

Mette Munksgaard

Medlemmer:

Susan Jensen

Marianne Lund

Annette Møller Jørgensen

Sofine Jensen

Laila Ekberg - kasserer

Suppleanter:

Lone Barslund

Camilla Passer Hvidmann

Revisor

Kate Christoffersen

Revisorsuppleant

Hanne Gottfredsen